RODO

 1. Ochrona danych osobowych.
 2. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców.
 3. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych osób wskazanych do odbioru.
 4. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych w związku z procesem rekrutacyjnym pracowników.
 5. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych wobec osoby wskazanej do kontaktu przez osobę trzecią.
 6. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostawców, wykonawców i ich pracowników.
 7. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych uczestników postępowania ofertowego.
 8. Obowiązek informacyjny dotyczący nadawców korespondencji elektronicznej niezwiązanej ze świadczonymi usługami lub zawartymi umowami.
 9. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego.
 10. Inspektor Ochrony Danych.
 11. Informacja o prawach przysługujących osobie fizycznej na mocy przepisów RODO.
 12. Regulamin strony.