PATRON


„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
Jan Paweł II

Żyjemy obecnie w świecie, w którym brakuje wyraźnych drogowskazów oraz niepodważalnych wartości. Dlatego tak ważne jest, aby wychowaniu młodych pokoleń patronował ktoś, kto poprzez swoje życie pełne wiary, a także szacunku i otwartości na drugiego człowieka stał się wzorem do naśladowania. Od 13 czerwca 2004 roku nasza szkoła nosi imię Papieża Jana Pawła II, a jej program wychowawczy oparty jest na wyznawanych przez Patrona wartościach. Jesteśmy członkiem większej społeczności – Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, której przedstawiciele spotykają się co roku na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki z okazji Dnia Papieskiego. Jest to okazja do integracji środowisk szkolnych, wspólnego spotkania na modlitwie oraz dzielenia się doświadczeniami. Nasza szkoła podejmuje wiele działań związanych z postacią Patrona, takich jak coroczne przygotowywanie programu artystycznego przedstawianego w kościele parafialnym w Brańszczyku, udział w konkursach związanych z postacią Jana Pawła II oraz organizowanie uroczystości na terenie szkoły. Przed budynkiem szkoły znajduje się pomnik Jana Pawła II, przy którym odbywają się uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami z życia naszego Patrona. Poprzez realizowany w szkole program wychowawczy dokładamy wszelkich starań, aby absolwenci opuszczający  mury naszej szkoły byli ludźmi uczciwymi, szlachetnymi, żyjącymi nie tylko dla siebie, ale stali się użytecznymi członkami mniejszych i większych społeczności.