Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS
Projekty edukacyjne
współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
ProjektyIndywidualizacjaHarmonogram 1Harmonogram 2Dziecięca Akademia PrzyszłościJęzyk angielskiICTPrzyrodniczo-matematyczneSportowo-wychowawczePsychologiczno-pedagogiczne

 Strona główna
 O szkole
 Aktualności
 Statut szkoły
 Samorząd Uczniowski
 Rada Rodziców
 Koła zainteresowań
 Działalność charytatywna
 Uczniowie
 Prasa o szkole
 Podręczniki
 Projekty edukacyjne EFS
 Dane kontaktowe
 Archiwum

         W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach projektu systemowego z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2.

1.     Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych"

1.1.   Harmonogram zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

1.2.   Harmonogram zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

2.      Projekt "Dziecięca Akademia Przyszłości" dla uczniów klas IV - VI

2.1.   Harmonogram zajęć  języka angielskiego

2.2.   Harmonogram zajęć technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT)

2.3.   Harmonogram zajęć przyrodniczo-matematycznych

2.4.   Harmonogram zajęć sportowo–wychowawczych

2.5.   Harmonogram zajęć wsparcia psychologiczno–pedagogicznego

 
Strona główna O szkole Aktualności Statut szkoły Samorząd Szkolny Rada Rodziców Koła zainteresowań Dz. charytatywna Nasi uczniowie Prasa o szkole Podręczniki Projekty edukacyjne Dane kontaktowe Archiwum

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach