Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS
ProjektyIndywidualizacjaHarmonogram 1Harmonogram 2Dziecięca Akademia PrzyszłościJęzyk angielskiICTPrzyrodniczo-matematyczneSportowo-wychowawczePsychologiczno-pedagogiczne

 Strona główna
 O szkole
 Aktualności
 Statut szkoły
 Samorząd Uczniowski
 Rada Rodziców
 Koła zainteresowań
 Działalność charytatywna
 Uczniowie
 Prasa o szkole
 Podręczniki
 Projekty edukacyjne EFS
 Dane kontaktowe
 Archiwum

 

Całościowy harmonogram  zajęć od 17.10.2012r. do 28.06.2013r.

 

Projekt pt. Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją

realizowany przez Gminę Brańszczyk

w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

zadanie nr 4

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu  umiejętności matematycznych

 

Lp.

Planowana data realizacji zajęć

Tematyka zajęć

Liczba godzin

1.

22.10.2012

Kreativmemo – ćwiczenia spostrzegawczości i logicznego myślenia.

1

2.

23.10.2012

Pieksi – kształty, kolory, rytm.

1

3.

29.10.2012

Orientacja w przestrzeni. Określanie kierunków.

1

4.

30.10.2012

Orientacja przestrzenna – gra dydaktyczna „Kółko/krzyżyk.”

1

5.

05.11.2012

Orientacja przestrzenna – określanie położenia przedmiotów – Puzzelator.

1

6.

06.11.2012

Figury geometryczne – charakterystyka.

1

7.

12.11.2012

Figury geometryczne – rysowanie figur.

1

8.

19.11.2012

Figury geometryczne – układanie mozaiki z figur geometrycznych – Tangalo.

1

9.

26.11.2012

Kolekcje – klasyfikowanie przedmiotów.

1

10.

03.12.2012

W galerii handlowej – ćwiczenia w klasyfikowaniu.

1

11.

07.01.2013

Wieża liczb – kształcenie orientacji przestrzennej, utrwalenie obrazu liczb.

1

12.

14.01.2013

Utrwalenie obrazu liczb – Liczby-puzzle.

1

13.

21.01.2013

Kupowanie – ćwiczenia w liczeniu.

1

14.

11.02.2013

Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą prób i błędów – Schody liczb.

1

15.

18.02.2013

Swobodne liczenie i przeliczanie na przedmiotach i w pamięci – rozwiązywanie zadań tekstowych.

1

16.

25.02.2013

Mierzenie i obliczanie długości – porównywanie. Znaki: <, >, =.

1

17.

04.03.2013

Ćwiczenia w liczeniu (dodawanie i odejmowanie).

1

18.

11.03.2013

Gry i łamigłówki matematyczne. Znaki: <, >, =.

1

19.

18.03.2013

Dni tygodnia – gra edukacyjna.

1

20.

25.03.2013

Poznajemy godziny – matematyczna gra dydaktyczna.

1

21.

08.04.2013

Zegarowe lotto Tik-tak – gra edukacyjna.

1

22.

15.04.2013

Gry matematyczne z zastosowaniem osi liczbowej.

1

23.

22.04.2013

Gry matematyczno – ruchowe. Symetria osiowa.

1

24.

29.05.2013

Zabawy i gry w kości. Dopełnianie do dziesiątki.

1

25.

06.05.2013

Zabawy dominem.

1

26.

13.05.2013

Chronologia. Porządkowanie. Liczenie w przód i w tył.

1

27.

20.05.2013

Waga- ważenie.

1

28.

27.05.2013

W sklepie – ważenie, płacenie.

1

29.

03.06.2013

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10.

1

30.

10.06.2013

Zabawy matematyczne z wykorzystaniem gier planszowych.

1

Liczba godzin razem:

30


 
Strona główna O szkole Aktualności Statut szkoły Samorząd Szkolny Rada Rodziców Koła zainteresowań Dz. charytatywna Nasi uczniowie Prasa o szkole Podręczniki Projekty edukacyjne Dane kontaktowe Archiwum

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach