——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•–

 Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS
ProjektyIndywidualizacjaHarmonogram 1Harmonogram 2Dziecięca Akademia PrzyszłościJęzyk angielskiICTPrzyrodniczo-matematyczneSportowo-wychowawczePsychologiczno-pedagogiczne

 Strona główna
 O szkole
 Aktualności
 Statut szkoły
 Samorząd Uczniowski
 Rada Rodziców
 Koła zainteresowań
 Działalność charytatywna
 Uczniowie
 Prasa o szkole
 Podręczniki
 Projekty edukacyjne EFS
 Dane kontaktowe
 Archiwum

 

Całościowy harmonogram  zajęć od 17.10.2012r. do 28.06.2013r.

 

Projekt pt. Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją

realizowany przez Gminę Brańszczyk

w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

     

zadanie nr 4

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

     

Lp.

Planowana data realizacji zajęć

Tematyka zajęć

Liczba godzin

1.

18.10.2012

Usprawnianie motoryki rąk.

1

2.

23.10.2012

Ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej.

1

3.

25.10.2012

Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i wzrokowe.

1

4.

30.10.2012

Podział wyrazów na sylaby.

1

5.

06.11.2012

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu krótkich wyrazów.

1

6.

08.11.2012

Wyodrębnianie samogłosek z sylab i wyrazów.

1

7.

15.11.2012

Czytanie i pisanie wyrazów o różnym liczbie sylab.

1

8.

22.11.2012

Ćwiczenia w mówieniu – opis ilustracji.

1

9.

29.11.2012

Czytanie i dobieranie wyrazów/zdań do obrazków.

1

10.

06.12.2012

Ćwiczenia w czytaniu.

1

11.

03.01.2013

Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych. Dobieranie podpisów do obrazków/ilustracji.

1

12.

10.01.2013

Opis historyjek obrazkowych: próba, zapis zdań.

1

13.

17.01.2013

Uzupełnianie tekstu z lukami.

1

14.

24.01.2013

Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych, układanie zdań
z rozsypanek wyrazowych

1

15.

14.02.2013

Ćwiczenia w pisaniu – układanie zdań.

1

16.

21.02.2013

Ćwiczenia w kształtnym pisaniu.

1

17.

28.02.2013

Rebusy i zagadki językowe.

1

18.

07.03.2013

Ćwiczenie słuchu fonematycznego

1

19.

14.03.2013

To nie takie trudne- zabawy ortograficzne.

1

20.

21.03.2013

Trudne wyrazy- zabawa w teatr.

1

21.

11.04.2013

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

1

22.

18.04.2013

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – modyfikowanie tekstu.

1

23.

25.04.2013

Zabawa w słowa – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej
i wzrokowej wyrazów.

1

24.

09.05.2013

Jesteśmy aktorami – doskonalenie komunikacji językowej – zabawy.

1

25.

16.05.2013

Utrwalanie pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną (rz, ż)  – Lotto-ortografia.

1

26.

23.05.2013

Opowiem Ci mamo – układanie historyjek obrazkowych. Doskonalenie logicznego myślenia i umiejętności wypowiadania się.

1

27.

04.06.2013

Ćwiczenie pamięci wzrokowej, słuchu oraz spostrzegawczości
i myślenia – Sowa-gra w słowa.

1

28.

06.06.2013

Utrwalenie pisowni trudnych wyrazów – Wesołe abecadło.

1

29.

11.06.2013

Kreativmemo – ćwiczenia spostrzegawczości, pamięci
i logicznego myślenia.

1

30.

13.06.2013

Puzzelator – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, słuchania
ze zrozumieniem oraz sprawności manualnej.

1

Liczba godzin razem:

30


 
Strona główna O szkole Aktualności Statut szkoły Samorząd Szkolny Rada Rodziców Koła zainteresowań Dz. charytatywna Nasi uczniowie Prasa o szkole Podręczniki Projekty edukacyjne Dane kontaktowe Archiwum

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach