Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS
Dziecięca Akademia Przyszłości
ProjektyIndywidualizacjaHarmonogram 1Harmonogram 2Dziecięca Akademia PrzyszłościJęzyk angielskiICTPrzyrodniczo-matematyczneSportowo-wychowawczePsychologiczno-pedagogiczne

 Strona główna
 O szkole
 Aktualności
 Statut szkoły
 Samorząd Uczniowski
 Rada Rodziców
 Koła zainteresowań
 Działalność charytatywna
 Uczniowie
 Prasa o szkole
 Podręczniki
 Projekty edukacyjne EFS
 Dane kontaktowe
 Archiwum


        

           W roku szkolnym 2012/2013 grupa 25 uczniów naszej szkoły uczestniczyła w projekcie Dziecięca Akademia Przyszłości, realizowanym  w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Wdrażaniem projektu zajmował się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Projekt był realizowany od 1 września 2012, a zakończył się 30 czerwca 2013. Przewidywał on  przeprowadzenie następujących zajęć:
ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – 40 godzin,
język angielski – 40 godzin,
przedmioty przyrodniczo–matematyczne – 30 godzin,
zajęcia sportowo–wychowawcze – 60 godzin,
zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno– pedagogicznego – 30 godzin.


W naszej szkole zajęcia prowadzili następujący nauczyciele:
ICT – p. Jacek Kuropatwa
język angielski – p. Magdalena Kimula
zajęcia przyrodniczo–matematyczne – p. Małgorzata Brzostek, p. Bogdan Czarnecki,
zajęcia sportowo–wychowawcze – p. Jolanta Zalewska,
wsparcie psychologiczno–pedagogiczne – p. Irena Badurek.
 

 
       20 grudnia 2012 r. zakończyliśmy realizację I etapu projektu. Zajęcia prowadzone były według przygotowanego wcześniej harmonogramu w sposób odbiegający od typowo szkolnych lekcji. Dzieci zdobyły wiele nowych wiadomości i doskonaliły umiejętności, na które w ramach realizowania podstawy programowej często brakuje czasu. Poznanie i wypróbowanie nieznanych dotąd możliwości programów Paint, Word i Logomocja zaowocowało powstaniem wielu ciekawych prac. Podczas zajęć  języka angielskiego, uczniowie mieli okazję utrwalić słownictwo, spróbować swoich sił w improwizowanych dialogach, czytać czasopisma anglojęzyczne i ćwiczyć rozumienie ze słuchu oglądając filmy w oryginalnej wersji językowej. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w terenie i wykorzystanie wiadomości z matematyki do ich opisu i interpretacji stanowiło okazję do zastosowania w praktyce wiedzy nabytej w czasie lekcji przyrody i matematyki. 13 grudnia 2012 grupa projektowa uczestniczyła w wyjeździe do warszawskiego Zoo, Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki. Mecze piłki nożnej i ręcznej, turnieje tenisa stołowego, doskonalenie techniki biegów pozwoliły na zwiększenie sprawności fizycznej, a także na interesujące i atrakcyjne dla uczniów zagospodarowanie czasu wolnego. Spotkania z psychologiem to zajęcia, jakich w szkole zwykle bardzo brakuje. Programy nauczania skupione na rozwoju intelektualnym i fizycznym dziecka, nie uwzględniają sfery wartości, relacji w grupie, miejsca młodego człowieka w środowisku. Dzięki realizacji projektu w naszej szkole, uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach warsztatowych z psychologiem.
 

Magdalena Kimula
koordynator projektu

 

 

 

 
Strona główna O szkole Aktualności Statut szkoły Samorząd Szkolny Rada Rodziców Koła zainteresowań Dz. charytatywna Nasi uczniowie Prasa o szkole Podręczniki Projekty edukacyjne Dane kontaktowe Archiwum

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach